Globalföreningen för Chalmers Skeppsbyggare

2000-04-03 Riggbygge i Ostasien, att arbeta och leva. Peter Ankarsvärd och Rutger Ogeman
2000-10-25 Presentation av Stena Vmax. Per-Olof Källberg och Orvar Toreskog
2004-11-05 5040-årsjubileum med föredrag och kalas på Börsen
2007-10-23 (Varför går det snett?) Peter Stålberg
Va! Utbildar vi fortfarande skeppsbyggare? Lars Larsson
2008-11-25 Studiebesök hos GVA Consultants
2009-02-26 Studiebesök hos Wärtsilä
2009-05-26 Annual meeting at Imperial Shipping Ltd
What does a shipping company really do? Mikael Kjellberg
2010-03-02 SQN-föreläsning och kåseri. Bo Bengtsson och Anders Ulfvarsson
2010-05-17 Årsmöte och presentation av Lloyds Register på Önnereds Brygga
2010-11-04 Martha-afton med film och 'dansk frokost'.
2010-12-07 Studiebesök hos Bassoe Technology. Värd Lars Felix.
2012-01-17 Martha-afton med film och 'dansk frokost'.
2013-01-24 Martha-afton med film och 'dansk frokost'.
2013-03-21 Studiebesök hos Cedervall & Söner
2013-05-14 Årsmöte med val av ny ordförande samt utdelning av SQN-priset för 2012
2013-10-22 Studiebesök ombord KBV001
2014-05-14 Årsmöte och SQN-föredrag av Stig Bystedt, S60
2014-11-26 Vad gör dom på Skepps egentligen? Per Hogström, Inst. för Sjöfart och Marin teknik
2014-01-28 Martha-afton med film och 'dansk frokost'.
2015-01-20 Prof. David Andrews, UCL, on 'Ship Design - academic research for industrial applications'.
2015-01-27 Martha-afton med film och 'dansk frokost'.
2015-04-23 Vi drabbades tyvärr av ett mässfall. Tåget från Kalmar blev stående i trakten av Emmaboda. Alternativt transportsätt fanns inte i rådande läge. Vi återkommer troligtvis i höst med föredraget om Costa Concordias förlisning.
2015-05-18 Årsmöte med SQN-prisutdelning till två mycket värdiga pristagare, se närmare presentation under SQN-priset. Lasse Larsson höll sitt 'berömda' föredrag "På kryss mellan Chalmers och näringslivet - en seglares vägval", varefter följde samkväm kring en italiensk buffé.
2015-11-25 En fullmatad föredragsträff med tyngdpunkten lagd på säkerhetsfrågor till sjöss. Men först erinrade Anders Ulfvarson kort om den kompetens och de egenskaper som gjorde nyligen bortgångne Jan Stefenson till en synnerligen populär professor i  skeppsmaskinteknik. Dagens huvudattraktion var sjökaptenen Hans Rosengrens föredrag om förloppet vid Costa Concordias förlisning med utgångspunkt från haverirapporten kryddat med detaljer om hur haveriet beskrevs av media. En inspirerad föreläsare möttes till slut av mycket varma applåder från en kunnig lyssnarskara.
Per Fagerlund sammanfattade DESSO-projektet och Jan Bergholtz redogjorde för 'state-of-the-art' beträffande läckstabilitet. Sedvanligt mingel avslutade dagens program.
2016-01-26 Martha-afton med film och 'dansk frokost'.
2016-05-25 Årsmöte och mingel på 'Kusten'
2016-12-12 Studiebesök ombord M/S Tor Ficaria, bl a för att se scrubbern. Begränsat deltagande.
2017-02-28 Martha-afton hos PorterPelle med 33 deltagare varav 12 teknologer
2017-04-27 Studiebesök hos ett SKF som står mitt i en spännande utveckling av förebyggande underhåll.
2017-12-15 Jul-Nåväl ombord S/S Marieholm
2018-02-06 PelleF och LeffeB berättade historien om GfCS  för Senior-Emil(ia)
2018-05-16 Årsmöte i samarbete STENA samt utdelning av årets SQN-pris till Dan Sten Olsson. Mötet hölls på Stena-terminalen i närvaro av ett 70-tal skeppsbyggare - teknologer, yrkesaktiva och seniorer. Skepps viceprefekt Jonas Ringsberg överlämnade  utmärkelsen - en nål i guld och ett diplom till en glad och stolt pristagare. Dan Sten Olsson höll en mycket uppskattad och personlig exposé över tekniska milstolpar och viktiga händelser inom Stena-sfären, följd av tekn. dir. Harry Robertssons beskrivningar av pågående och kommande projekt.
2018-10-09 Ett 40-tal deltagare reste buss, sponsrad av GfCS, till Djupviks varv för studiebesök och presentationer. Värd var koncerbchefen Bo Axelsson med hjälp av Mikael Borenholts, Robert Mårlind och Daniel Gustafsso. Varvet producerar komplexa plattformar i aluminium och komposit, ibland även stålfartyg. Under rundturen besågs två norska sjöräddare samt amfibiekårens bevakningsbåtar. Konstruktionsarbete med datamodellering blir en allt viktigare del. Swedeship bjöd på fika innan returresan.
2018-11-29 Lasse Larsson berättade om hur segelbåten konstruerades och byggdes samt om de förhärskande vindarna utanför Palermo i september. Det var bland annat därför som Chalmers vann i konkurrens med 13 andra europeiska högskolor. 27 seniora seglare och teknologer lyssnade till föredraget.. ScandiNAOS bjöd på lättöl/dricka och baguetter.
2018-12-06 Liksom förra året samlades teknologer (FCS) och skeppsbyggare på S/S Marieholm för att pröva årets glögg och äta ett välsorterat.julbord.
2018-12-13

Riggbyggarna - epoken Offshore vid Götaverken Arendal, GVA

I bokform berättas om en framgångsrik tid i svensk industrihistoria. GVA levererade, under perioden 1978 - 1987, 20 objekt till ett värde av över 20 miljarder SEK i den tidens penningvärde. Företaget tjänade stora pengar och var känt för att alltid hålla sina leveranstider. GVA var ett av världens bästa varv med leveranstider som än idag är oöverträffade.

GVA utvecklade en ny typ av plattform, GVA 4000, konstruerad enligt de strängare regler som trädde i kraft efter katastrofen med Alexander L. Kielland och med erfarenhet från skeppsbyggeri. Konstruktionen, optimerad för enkel tillverkning, blev normgivande för nya plattformar och är så än idag. Konstruktören Hadar Lidén och konstruktionschefen Arne Berglie belönades 1984 med Polhemspriset. GVA levererade1986 en produktionsplattform som placerades på Balmoralfältet i Nordsjön. Den är fortfarande i drift och förväntas producera till 2028 då oljan tar slut. Framgångarna upphörde 1985-1986 då oljepriset sjönk drastiskt och varvet lades ner. En epok var till ända.

Boken beskriver hur det blev möjligt att med god kvalitet och lönsamhet producera flytande plattformar på unikt korta leveranstider. Boken är framtagen av tidigare medarbetare på GVA och utgiven av Båtdokumentationsgruppen AB i Skärhamn. Boken kan beställas via mail till info@batdok.com, eller hos Breakwater, www.breakwater.se/Riggbyggarna.