Globalföreningen för Chalmers Skeppsbyggare

Göran Johanssons Minnesfond

Stiftelsen bildades 2015 till minne av Styrelseordföranden och f.d. VD för TTS Ships Equipment AB, Göran Johansson.

Stiftelsens ändamål är att främja arbete kring effektiv sjöfart, gärna, men inte uteslutande, lastoperativa frågor. Ändamålet uppfylls genom utdelandet av ett stipendium till stöd för studerande med maritim inriktning vid Chalmers tekniska högskola. En eller flera stipendiater utses en gång om året av styrelsen för Globalföreningen för Chalmers Skeppsbyggare, som har stiftelsens uppdrag att välja ut kandidater bland de som sökt stipendier. 

Närmare detaljer om fonden finns att läsa på http://www.goranjohanssonsminnesfond.se/

Två teknologer, Karl Laanemets och Isac Edin, är de första stipendiater
som 2016 erhållit medel ur Göran Johanssons Minnesfond. De studerade våginducerade globala vibrationer i skeppsbalken samt möjlig dämpning av dessa. Arbetet utfördes under våren vid DNV GLs kontor i Hövik strax utanför Oslo.