Globalföreningen för Chalmers Skeppsbyggare

Styrelse    

 • Ordförande: Patrik Molander, M15
 • Kassör: Robert Sahlberg, M18
 • Ledamot: Per Stefenson, S81
 • Ledamot: Per Hogström, M04 ​
 • Ledamot: Erik Larsson, M14
 • Fabian Ebbesson (FCS representant)
   

Arbetsutskott

 • Per Fagerlund, S69
 • Anders Knös, S74
 • Mats Berggren, S74
 • Bo Hägg, S69