Globalföreningen för Chalmers Skeppsbyggare

Styrelse    

 • Ordförande: Joakim Lundman, M03
 • Sekreterare: Adam Andersson, teknolog FCS
 •                      Elin Sonesson, teknolog FCS
 • Kassör: Patrik Molander, M16
 • Ledamot: Per Stefenson, S81
 • Ledamot: Per Hogström, M04 ​
 • Ledamot: Erik Larsson, M14
   

Arbetsutskott

 • Per Fagerlund, S69
 • Leif Blomquist, S68
 • Anders Knös, S74
 • Mats Berggren, S74
 • Bo Hägg, S69