Föreningens Höstmöte

I samband med firandet av Gustaf Dalén 150 år  samt LA Västs årsmöte arrangeras föreningens Höstmöte.

Mer information kommer senare, men redan nu kan du skicka in motioner, frågor eller förslag via avancez@cing.chalmers.se