Föreningens Höstmöte

Årets höstmötet hålls den 7:e november.

Mer information om  tid och möjligheter till fysiskt och digitalt deltagande kommer inom kort.

Preliminär dagordning för Chalmersska Ingenjörsföreningens höstmöte 7 november 2020

Underlag till årsmötet kommer vara tillgängliga här

Skicka in motioner, frågor eller förslag via avancez@cing.chalmers.se
Motioner ska vara styrelsen till handa senast den 24:e oktober.

Slutlig dagordning presenteras den 31:e oktober.