Föreningens Vårmöte

På grund av spridningen av coronaviruset har vi ett nytt datum för vårmötet.

Mötet kommer hållas onsdag 27 maj, 18:30. För att få tillgång till länk till mötet och information om hur det går till måste du anmäla dig på denna länk senast den 27e maj kl 18. Vill du anmäla dig senare kontaktar du Martin på numret nedan.

Digitalt deltagande
Vi kommer att använda en tjänst som heter Zoom för att ansluta till mötet. Zoom är en så kallad videokonferenslösning som man kan koppla upp till mötet med en app för Windows, Mac, iPhone, Android eller iPad.

Har du några frågor som rör den tekniska lösningen så ring Martin Bergek på telefon 0708-144636 eller skicka email - it@cing.se.

Deltagande på plats
Det finns en möjligt att delta på plats på Chalmers men i ett separat rum. Meddela gärna till event@cing.se om du tänker utnyttja den möjligheten.

För att delta på plats ber vi dig anlända senast 18:20. Adressen är Chalmersplatsen 4, Göteborg ingången till vänster under Chalmersloggan

Alla som anmält sig har nu fått en e-post med information för deltagande och uppkoppling. Har du inte fått informationen kontakta oss på event@cing.se.

Underlag till årsmötet finns publiceras här.

Skicka in frågor eller förslag via avancez@cing.chalmers.se
Sista dagen för att skicka in motioner har passerat