Föreningens Vårmöte

På grund av spridningen av coronaviruset har vi ett nytt datum för vårmötet.

Mötet kommer hållas onsdag 27 maj, 18:30.
Det kommer finnas ett begränsat antal platser för ett delta på plats på Chalmers och övriga deltagare kommer för möjligheten att delta online.

Anmäl dig via länken. Mer information kommer.

Underlag till årsmötet kommer att publiceras här senast en vecka innan mötet

Skicka in motioner, frågor eller förslag via avancez@cing.chalmers.se
Motioner ska vara styrelsen till handa senast den 11 april.