Föreningens Vårmöte

Vårmötet kommer halals i samband med Vårkalaset den 25 april på Chalmers i Göteborg

På höstmöte meddelades att mötet preliminärt skulle vara den 9e maj men vi har vart tvyunga att flytta mötet för att vår nya ordförande Paul Welander ska kunna delta

Mer information kommer.
Underlag till årsmötet kommer att publiceras här senast en vecka innan mötet

Skicka in motioner, frågor eller förslag via avancez@cing.chalmers.se
Motioner ska vara styrelsen till handa senast den 11 april.