Framflyttat till hösten: Chalmershindret

Detta event måste vi tyvärr skjuta upp till hösten, tidpunkt ännu ej bestämt

 

 

Chalmers Sport & Teknologi presenterar sin verksamhet. Hur man via flera hästprojekt kom fram till hindret, Chalmershindret. Idag är Chalmershindren ett utvecklad flora och väl känd inom hoppbranchen. Fokus blir på åren 2018 och 2024. Vi får höra flera personer, bl.a:

  • Magnus Karlsteen Docent i Materialfysik vid institutionen för Fysik vid Chalmers är Projektledare på Chalmers för Riksidrottsuniversitetet i Göteborg.
  • Alexandra Kettil Projektledare inför GHS 2018
  • Annie Abrahamsson Eknefelt Projektledare inför GHS 2024

 

Detta event måste vi tyvärr skjuta upp till hösten, tidpunkt ännu ej bestämt