Framflyttat till hösten: Morgondagens Batterier

Detta event måste vi tyvärr skjuta upp till hösten, tidpunkt ännu ej bestämt

Patrik Johansson Professor i Materialfysik vid institutionen för Fysik på Chalmers.

Patrik leder en grupp på 10 forskare. Målet är att utveckla och förstå elektrolyter på molekylär nivå. Han deltar även i flera EU projekt som FET-Open CARBAT (Ca-batteries), the Graphene Flagship Core 3 (Li-S batteries), and BIG-MAP within Battery 2030+. Dessutom är Patrik par-ordförande för Alistore-ERI (CNRS FR 3104), ett av Europas största industri-akademi nätverk inom området. För sina idéer om AI-batterier vann han BASFs innovationstävling om energilagring (€100,000).

Hur ser nästa generations batterier ut? Det är fokus för Patrik Johanssons forskningsprojekt, som beviljats anslag inom Vetenskapsrådets rådsprofessorsprogram. Anslaget på 47,5 miljoner sträcker sig över en tioårsperiod. Anslaget ger mig möjlighet att testa en hel del fundamentalt annorlunda saker, som man kanske senare inte alltid kan säga att man ”lyckats med”, men som man i gengäld lärt sig desto mera av. Batteriforskningen är ett fält som utvecklas snabbt. Det som var i ropet för fem år sedan har redan på många sätt passerat, i termer av vilka material, metoder och koncept som utforskas. Likaså förändras samhällets behov i rask takt – för tio år sedan var det knappt tal om elbilar eller elflyg, idag dominerar elektrifieringsfrågan inom samhällsutvecklingen. Så var är vi då år 2030, som är till det år rådsprofessuren sträcker sig?

 

Detta event måste vi tyvärr skjuta upp till hösten, tidpunkt ännu ej bestämt