Gustaf Dalén föreläsning med Pernilla Wittung Stafshede

Professor Pernilla Wittung Stafshede K92 och Tekn dr KoK96, Gustaf Dalénmedaljör 2019, håller sin föreläsning "Från proteinveckning och sjukdomar till jämställdhet inom akademin" fredagen den 28 februari.

Var: "Ägget", Vera Sandbergs Allé 8 i gamla Vasaområdet.
När: Kl 18

Efteråt bjuds in till mingel på Wijkanders, Vera Sandbergs Allé 5B

Anmälningslänk

Föreläsningen är gratis och öppen för alla intresserade!
Deltagande i efterföljande mingel sker till självkostnadspris.

Om Pernilla: Pernilla intresserade sig tidigt för ovanliga fysikaliska fenomen och deras biologiska betydelse. Efter en lysande teknisk doktors-examen på en artificiell nukleinsyra¬molekyl, gjorde hon en postdoc i USA, där hon också senare fick tjänst som professor, först vid Tulane University och sedan vid Rice University. Efter detta blev hon rekryterad till en professur vid Umeå Universitet och innan cirkeln slutits med en återkomst till Chalmers.