Gustaf Dalén föreläsning med Pernilla Wittung Stafshede

Pernilla Wittung Stafshede K92, Gustav Dalénmedaljör 2019, håller sin föreläsning, mer information kommer.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla intresserade!
Deltagande i efterföljande mingel sker till självkostnadspris.

Om Pernilla: Pernilla intresserade sig tidigt för ovanliga fysikaliska fenomen och deras biologiska betydelse. Efter en lysande teknisk doktors-examen på en artificiell nukleinsyra¬molekyl, gjorde hon en postdoc i USA, där hon också senare fick tjänst som professor, först vid Tulane University och sedan vid Rice University. Efter detta blev hon rekryterad till en professur vid Umeå Universitet och innan cirkeln slutits med en återkomst till Chalmers.