Svante Silvén, M59 har varit ordförande i Värmland-Dal från 1985 till nu 2017. Lokalavdelningen startade 1982 så han har varit ordförande nästan hela tiden.

Svante Silvén promoverades till Hedersdoktor vid lärarutbildningen Karlstads universitet, 22 okt 2017

Svante Silvén föddes i Halmstad 1931. Familjen flyttade till Lund när han var tolv år, efter faderns bortgång. Där gick Svante Silvén realskola och gymnasium på Katedralskolan och tog studentexamen 1951. Svante Silvén var inte så duktig i matematik och fysik i realskolan, men fick senare en lärare som kunde inspirera sina elever.

Ibland fick jag gå fram till tavlan och förklara problemen för klassen. Den läraren hade rätt inställning – han gjorde matematiken lätt!

Efter studenten började Svante Silvén på Chalmers, Maskinteknik. Han läste alla matematikkurser som fanns och dessutom fysik och elektrisk mätteknik. Linjen Teknisk fysik fanns inte på den tiden men eftersom Svante Silvén läste mer fysik än vad som ingick i kursplanen räknar han sig som "den första från Teknisk fysik" eller ”kamouflerad teknisk fysiker”. Han tog examen 1959 och blev sedan kvar som assistent på Fysikum vid Chalmers. Samtidigt forskade han om kisel och andra kristallers struktur med hjälp av gammastrålning. Han blev teknologie licentiat 1965.

När assistenttjänsten drogs in började Svante Silvén läsa pedagogik på lärarhögskolan. Han tyckte ju om att förklara saker. Flera år efter sin utbildning fick han höra att han var den duktigaste lärarkandidaten de haft i fysik. Svante Silvén började sen sin lärarkarriär på Vasagymnasiet i Göteborg med att ta hand om en studentklass. Han lyckades vända en lågpresenterande klass till en högpresterande, delvis tack vare att han gav eleverna extra uppgifter från universitetskurser.

Om en elev har svårigheter så frågar jag mig om det beror på att eleven har dålig självkänsla eller något annat. Och i de flesta fallen så beror det på just dålig självkänsla !

Svante kom så småningom till Karlstad och blev en erkänt duktig lärare i matematik och fysik. Svante Silvéns pedagogiska vision handlar om att ge eleverna inblick i yrkesmatematikers arbetssätt, med betoning på betydelsen av matematikens och fantasins frihet, kreativitet, kontrollfunktion, observans, engagemang och välkomnandet av alla idéer. För Svante Silvén är det viktigt med lust att lära och att undervisa så att elevers självkänsla byggs upp och att de får möjlighet att blomma ut. Många av teknologerna på Teknisk Fysik på Chalmers hade läst Svante Silvéns kurser i problemlösning. Ett tiotal av hans elever har disputerat och till och med blivit professorer.

Det roligaste är kontakten med eleverna, både när det gäller mina ämnen och personligen. Många elever kommer fortfarande ihåg mig och jag har kontakt med ett flertal och följer deras karriärer.

Utan lärare som Svante Silvén hade det inte funnits så många skickliga och intresserade ingenjörsstudenter, matematiker och fysiker vid Karlstads universitet och på Chalmers. Hedersdoktoratet visar hur mycket Karlstads universitet värdesätter den livsgärning som denne inspirerande och engagerade lärare har gjort.

Jag är stolt och glad och känner mig hedrad! Säger Hedersdoktor Svante Silvén.

Några bilder från högtiden. Mer om högtiden finns på Karlstads universitets hemsida.

PS

Svante Silvén avled  7 feb 2021, kort efter sin 90-årsdag.