Höstmöte 2021: Tekniska museet

Välkommen till årets höstmöte i CING Stockholm den 24 november

Onsdagen den 24 november kl 16:30 är det dags för årets höstmöte i Chalmersska Ingenjörsföreningens Stockholmsavdelning.

I år håller vi till på Tekniska museet. Vi startar med en guidad visning av utställningen HyperHuman därefter äter och dricker vi gott så att vi är laddade inför mötet.

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande och sekreterare

§3 Val av justerare tillika rösträknare

§4 Mötets behörighet

§5 Fastställande av dagordningen

§6 Val av föreningens ordförande 2022

§7 Val av styrelseledamöter för 2022

§8 Val av lekmannarevisorer 2022

§9 Val av valberedning för 2022

§10 Val av kommittémedlemmar för SeniorEmil-ia 2022

§11 Verksamhet 2022

§12 Övriga frågor

§13 Mötets avslutande

Hur och var

Till Tekniska museet kommer man med buss 69 eller 4. Visningen startar kl. 16:30, kom gärna en kvart innan. Vi räknar med att avsluta kring 19:30.

TID: kl. 16:30 torsdagen den 24 november 2021
PLATS: 
Tekniska Museet, Museivägen 7

Begränsat antal på plats. För de som av hälso- eller tidsskäl inte kan komma finns det möjlighet att delta i möte via Zoom från ca kl. 18. Länken skickas ut efter anmälan.

Styrelsen hälsar dig varmt välkommen

Anmälan
Facebook icon Website icon