Höstmöte - Spex - Kalas - Göteborg

Välkommen på Höstmöte med Veraspex och kalas!
– boka in lördag den 9 november redan nu

Tidigare under lördagen firas Gustaf Dalén 150 år och Moderföreningen håller sitt Höstmöte. Se separat punkt i kalendariet, där även moderföreningens agenda finns. Du anmäler dig separat till dessa aktiviteter.

Nu är det återigen dags för årets Höstmöte! Efter avhållet möte vankas som vanligt både Spex och Kalas. Och du som bara hinner komma på Spex och Kalas är givetvis varmt välkommen också.

Kl: 15:15. Höstmöten för Lokalavdelning Väst och Moderföreningen. Var – jo i Ägget – I-Huset – mitt emot Wijkanders, Vera Sandbergs allé 5B. De två mötena följer på varandra. Från en halvtimme innan spexstart 17.00 samlas vi succesivt i foajén utanför RunAn i Kårhuset. Innan spexet bjuds du på wraps och dryck.

Agenda för LokalAvdelning Väst Höstmöte se nedan.

Kl: 17:00 startar årets Veraspex och i år får vi bevittna premiären av årets VeraSpex – vad det handlar om vet vi inte ännu Lokal: RunAn i Kårhuset. Spexbiljetterna hämtas i Volvofoajén utanför Palmstedtsalen 16.15 - 16.45. Platserna är onumrerade.

 

Kvällen fortsätter sedan med kalas på Wijkanders – självklart med givna ingredienser som välsmakande trerätters,dryck, sång och gyckel. 

Vad sägs om menyn?

KÖKSMÄSTARENS 3-RÄTTERS MENY

LAX / SOJA / GURKA / ÄPPLE
Laxtartar, sojakräm, gurka, granny smith äpple, sotad salladslök & lime

ANKA / LINSER / BETOR / JORDÄRTSKOCKA
Confiterat anklår, rökt ankbröst, puylinser, bakad beta, jordärtskocka & rödvin

BÄR/ CHOKLAD / BANAN

Här anmäler du dig - Pris: Enastående paketpris - Kalas - Spex och Höstmöten endast 575 SEK.
Till kalaset behövs inga biljetter. För att deltaga på Höstmötena krävs ingen anmälan. När du anmält dig på länken betalar du in rätt belopp till bankgiro 5845-3226.

Var noga att kontrollera att du får en kvittens på din anmälan till den mailadress du angav. Ingen kvittens – antingen angav du fel mailadress eller missade du att fylla i någon uppgift – försök igen.

 

Agenda Höstmöte 9 november 2019 lokalavdelning Väst

§1. Mötets öppnande.
§2. Val av mötesordförande och sekreterare
§3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
§4. Mötets behöriga utlysande
§5. Godkännande av föredragningslistan
§6. Verksamhetsrapport sedan föregående årsmöte
§7. Ekonomisk berättelse 2018
§8. Revisorernas berättelse 2018
§9. Ansvarsfrihet 2018
§10. Fastställande av styrelsens storlek 2020
§11. Val av Ordförande 2020
§12. Val av styrelseledamöter 2020
§13. Val av Lekmannarevisor 2020
§14. Val av valberedning 2020
§15. Övriga frågor
§16. Mötet avslutas

 


Välkomna
LokalAvdelning Väst