Inbjudan till förmidddag om Vera Sandberg

Välkomna till en förmiddag med Vera Sandberg och ”Att vara kvinnlig student förr och nu

se bilaga. OBS! Alla alumner är välkomna enligt inbjudaren.

Föredrag av:
Gunilla Resare, Vera Sandbergs barnbarn 
Jan Cardell, konstnären till den nyinvigda Sandbergsstatyn 
Peter Apell, lärare och forskare på Fysik
Maria Saline, representant för jämställdhetsprojektet Genie
Information om personalföreningen Nätverket CESAM

Chalmers personalförening Nätverket CESAM bjuder på kaffe/te och macka
Anmälan: senast 18/9, länk 
Se även bilaga.

Hälsningar 
CESAM:s styrelse

För frågor – kontakta Agneta Sundin 772 2596

Hälsningar / Sincerely
Agneta

Agneta Sundin
Arkivarie | Archivist, Biblioteksassistent MV| Library assistant MV
Chalmers verksamhetsstöd | Chalmers Operations Support
Arkiv och registratur | Archives and Records Management
+46(0)31 772 2596 (0730795840)
agneta.sundin@chalmers.se