INSTÄLLD Jubileumsmiddag Bergslagen

På grund av lågt intresse så skjuter vi på middagen till nästa år!