Inställt - Avancez-klubben med Per Lindstrand [in English]

[Information in English below]

Vi gör ett nytt försök och hoppas Pers flight kan lyfta från England.

Den 7 maj gästas Avancezklubben av Per Lindstrand, som berättar om sitt yrkesverksamma liv på temat:

”My life as a lighter-than-air manufacturer for 43 years.”

 

Tid: Samling från kl 18. Föredraget börjar kl 18.15
Plats: Vasa sal A ("Ägget"), Vasaområdet, Vera Sandbergs allé 8
Eftermingel: Direkt efter föredraget på Wijkanders, där CING bjuder på något gott att äta.

Presentation ges på engelska

Per är en svensk ingenjör, pilot och äventyrare. Tillsammans med Richard Branson och Steve Fossett flög Lindstrand, i december 1998, 19 962 km i sitt försök att flyga runt jorden med en Rozière-ballong (kombinerad gas- och varmluftsballong). Per Lindstrand var också den förste att flyga över Atlanten och Stilla Havet i en varmluftsballong.

Fritt för Chalmersska Ingenjörsföreningens medlemmar och teknologer
Anmäl ditt deltagande via länken.

 

[Information in English]

Collection: 18:00. The lecture starts at 18:15
Location: Vasa hall A ("The Egg"), Vasa area, Vera Sandbergs allé 8.
Immediately after the lecture at Wijkanders, where CING offers something good to eat

The presentation will be in English. .

Per Lindstrand is a Swedish engineer, pilot and adventurer, who has been living in England since 1978. Together with Richard Branson and Steve Fossett in December 1998, Lindstrand flew 19,962 km in his attempt to fly around the earth with a Rozière balloon (combined gas and hot air balloon). Per Lindstrand was also the first to fly over the Atlantic in 1987 and the Pacific, 1991 in a hot air balloon. Both times he flew with Richard Branson.

Registration link here