INSTÄLLT - Chalmersska Ingenjörsföreningens Vårfest

Bästa Medlem

På grund av spridningen av coronaviruset i Sverige och världen har vi i Chalmersska Ingenjörsföreningens Styrelse valt att ställa in Vårfesten en 25 april.  Vår plan är att genomföra en del av festligheterna så som rundvandring på Chalmers för årgångsträffar och utdelning av 2020 års Gustaf Dalén-medalj efter sommaren, men mer information kommer.

Vi har även valt att skjuta fram Vårmötet. Enligt stadgan måste vårmötet hållas senast den 15 juni. Anledningen till att vi valt att skjutit fram mötet är för att kunna erbjuda er medlemmar att delta digitalt.

Nytt datum för vårmötet blir den 27 maj