Köpenhamn 11 april 2019

En av våra Gustav Dalén medaljörer, Christer Karlsson M 70, inviterar oss till
chalmeristmöte den 11 april i Köpenhamn.

Christer, ofta omnämnd som bilprofessorn, tilldelades Chalmers Gustav Dalén-medalj 2015 och har nu en professur i Innovation and Operations Management vid CBS, Copenhagen Business School i Köpenhamn.
Han är inbjuden som ende nordeuropé bland 20 av världens främsta forskare till ett miljardomfattande forskningsprojekt finansierat av Gatsby Foundation med inriktning på västvärldens ekonomiska och industriella utveckling.

Programmet är följande:

Samling på Hyllie för avresa kl. 12 med tåg till Kastrup. Lös returbiljett Köpenhamn H.
Metro från Kastrup till Frederiksberg, utgång mot Handelshøjskolen till Solbjerg Plads nr 3.
De som reser på egen hand från Danmark eller Sverige bör vara på Solbjerg Plads kl 13.

Enkel lunch på CBS kantin. CING bjuder på lunchen.

Kort sightseeing  CBS, Kilen och Solbjerg Plads.

Christer håller en presentation under titeln:

Konkurrensförmåga – nationellt, industriellt och företags perspektiv

  1. Välkomna. Presentation av CBS, Europas största handelshögskola där Christer bl.a. varit dekan, https://www.cbs.dk/cbs
  2. Konkurrensförmåga. Cambridgeprojektet och CBS forskningsprogram ”Competitiveness”, https://www.cbs.dk/viden-samfundet/tvaergaaende-indsatsomraader/competitiveness-in-industry-and-society
  3. Utveckla konkurrensförmåga. Exemplet “Driving Competitiveness through Servitization”, http://blog.cbs.dk/servitization/
  4. Competitiveness i praktiken, Företagsexempel i projektet ”Solution provider”, deltagarna får en ’booklet’, https://blog.cbs.dk/servitization/booklets/becoming-a-solution-provider/

 

Därefter promenerar vi några minuter till Köpenhamns äldsta restaurang Allegade 10, för ” Hygge”.
Man beställer själv. Det finns t.ex. en trerätters Allegade Menu för 299 DK.

Anmäl dig på Skane@cing.chalmers.se senast den 1 april.
Du får mera detaljerade instruktioner före avresa.

Välkomna

Med Chalmershälsningar
Styrelsen för CING Skåne Örestad.