Miljöpub - Magnettåg

Hållbarhetsnätverket välkomnar till en Miljöpub på Wijkanders.

Dörrarna öppnar 17.00, köp öl och korv i baren
Föredrag vid 18.00
Avrundning vid 20.30

Som ett smakprov på ämnet, kolla in www.skagerrakbanan.com/sv/

Vad är maglev-teknologin och vad är den bra för?

Talare 1: Docent Henrik Ny driver sedan tio år forskargruppen SustainTrans vid Blekinge Tekniska Högskola.

Gruppen fokuserar på snabbomställning till hållbarhet för transport-, och energisystem och andra stöttande sektorer.
Som huvudmetod används strategisk hållbarhetsanalys (enligt FSSD) i kombination med systemanalys (modellering och simulering) för att ta fram och utvärdera scenarier för snabbomställning till hållbarhet inom de berörda sektorerna.
Mer om SustainTrans vid BTH finns här: www.bth.se/sustaintrans

Talare 2: Forskningschef Peter Torstensson vid Miljöenheten på Statens väg- och transportforskningsinstitut samt docent vid Tillämpad Spårfordonsdynamik vid Chalmers Tekniska Högskola

Peter kommer att ge en bild av hur dessa idéer matchar den gängse järnvägsforskningen och trafikplaneringen här i landet. 

 

Vi Välkomnar er

till detta samarrangemang mellan 
Ingenjörer för Miljön och 
Chalmersska Ingenjörsföreningen Lokalavdelning Väst