2018-03-01 Massive Entertainment

Årets första föreningsmöte hölls den 1 mars på spelföretaget Massive Entertainment. In­tresset var stort, antal deltagare var begrän­sat till 30, och när inbjudan sändes ut blev anmälningslistan övertecknad. Företagets PR­-manager David Antell tog emot oss och berättade om spelföretagets histo­ria, om företagskulturen och om de mycket stora framgångar man nått t.ex. med spelet Tom Clancy's The Division. Vi fick veta en del om spelet bakom spelen, och om den hisnande utveckling som förestår: Massive har fått uppdraget att leda det värld­ somspännande miljardprojekt som ska göra ett spel av filmen Avatar. Ordföran­de i CING Skåne Örestad tackade för en mycket intressant eftermiddag, och överlämnade ett exemplar av Chalmers Sångbok.

Medlemsinformation. Vi har inom styrelsen försökt uppnå god medlemskontakt och förbättra informationen om verksamheten inom CING Skåne Örestad. Just nu är vi 618 medlemmar. Vid vårt första styrelsemöte i november saknade ca 200 av dessa en fungerande e­postadress. Det är inte ekonomiskt rimligt att kommu­ nicera genom posten, men ett brev har vi skickat till alla dessa med uppmaning att anmäla en aktuell e­postadress. Vi har nu fått in över 100 svar vilket är mycket gläd­jande, och vid styrelsemöte i april lottades några trevliga Chalmers­snapsglas ut bland dessa aktiva medlemmar. Har du inte en fungerande e­postadress, så skynda dig att uppdatera. Det kan bli en utlottning till! Det finns dock alltid möjlighet att få information per brev, men då måste man aktivt begära detta genom att anmäla sin aktuella postadress.

För de flesta Chalmerister är öl nära förknippat med Pripps. Det finns dock bryggerier även i Skåne, närmare bestämt 26 stycken väl etablerade. Ett av dem är BRYGGHU­SET i Malmö, och där hålls nästa Chalme­ristmöte i Skåne Örestad. Föreningsmötet blir den 17 april kl 18 på Brygghuset, Bergsgatan 33 i Malmö. Vi kommer att få lära oss mer om brygge­riprocessen, smaka av olika sorters öl, och får en trevlig kväll tillsamman över en enkel buffé, till det subventionerade priset 300 kr per person. Anmäl dig direkt och senast den 3 april, om du inte gjort det redan. Medlemmar i Skåne Örestad ska redan ha fått en mera detaljerad inbjudan. Om du inte fått denna så hör av dig per e­post skane@cing.chalmers.se eller per brev. Det finns plats till ganska många, men vi måste få föranmälan för att kunna boka mat. Betalning till bankkonto 8214­9,943 675 648­1 eller kontant på plats.

Mats-Åke Hugoson E59, Ordförande