AfterWork KraftPowercon 7 mars 2019

Hej Chalmerist!

Chalmerska Ingenjörsföreningen inbjuder till AfterWork på KraftPowercon Sweden AB i Växjö. Inbjudna är alla som gått på Chalmers och bor eller arbetar i eller omkring Växjö. Både medlemmar och icke-medlemmar i Chalmerska Ingenjörsföreningen är välkomna! 

Dag: Torsdagen den 7 mars 2019. 

Tid: 17.00 

Plats: KraftPowercon Sweden AB, Hjalmar Petris Väg 49, Växjö

Program: 

17.00 Samling 

17.15 Magnus Svensson berättar om KraftPowercon. Magnus, E81, är platschef på KraftPowercon i Växjö. 

17.45 Guidad tur i lokalerna där vi får titta på produktion och utrustning. 

18.15 Fika och information. Johan Edvardsson och Rolf Snygg berättar om Chalmerska Ingenjörsföreningen, och speciellt om lokalavdelningen Småland/Blekinge. Johan, S96, är ordförande i lokalavdelningen och Rolf, E69, är hedersledamot i styrelsen.

19.00 Avslutning 

Anmälan senast den 4 mars till: Anders.Haggren@lnu.se 

Anmälan behövs för beställning av fika. Ange även ev. specialkost. 

Välkomna till AfterWork! Anders Haggren, E82
Styrelseledamot i Chalmerska Ingenjörsföreningen