Årsmöte måndagen 2020-05-11

Årsmöte måndagen 2020-05-11

Ett historiskt helt digitalt årsmöte i Zoom. Det planerade studiebesöket på Stena Recycling fick ställas in på grund av corona-restriktionerna.
Hela styrelsen omvaldes: Ulf Johansson, CIV83, TeknlicA86, till ordförande, Hans-Erik Eldemark, CIE77, till sekreterare, Kenth Olsson, CIM74, till klubbmästare, Staffan Claesson, CIV77, till vice ordförande och Bengt Johansson, CIV69, till kassör. Till suppleanter i styrelsen omvaldes Pontus Lindström, IngM92, Bengt Tönsgård, CIM75 och Arne Hansson ArkA79.