Äskning deadline i april!

För alla våra lokalavdelningar (LA) som vill ha finans för sin verksamhet är vårens deadline för tillägsäskande förlängd i år. Halva restäskningspotten delas ut på våren och halva på hösten i samband med vår- och höstmöte. Äskningsansökan skickas till CING’s kansli (info[at]avancez.se).

  • Vårens ansökan ska vara inne till styrelsen senast sista februari, men förlängd 2021 till sista april.
  • Hösten ansökan ska vara inne till styrelsen senast sista september.