CING Continental Europe: Annual General Meeting

Chalmers Alumni Association, Continental Europe,

 Virtual Annual General Meeting 2021

Friday Oct. 1st 19:00

(För svenska, se nedan)

Dear Chalmers Alumni,

We are happy to invite all Chalmers Alumni to our Annual General Meeting, also this year virtual because of the Corona pandemic. Enjoy an hour and a half virtually with fellow alumni from all over Europe in this Zoom event. To increase the attractivity of the event we have engaged Chalmerspexet for a “Gyckel” entertainment after the AGM!

What to do next?
To be able to take part you have to register using the following link:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tJwqdOuoqTIjG9cA5L2do7DAMXvP-RnxjXa-
Fill in the data fields and press “Register”, that’s all you need to do.

After we have reviewed your registration, you will receive an email with links and details on how to join the conference.
We need your registration ASAP or Sept. 29th the latest.

Program
We will start up with mingle and login at 19:00, followed by the Annual Meeting at 19:30.
If you have any queries please do not hesitate to call us on e-mail:  continentaleurope@avancez.se

Cheers
The board of CING-CE


Käre chalmersalumn,

Med glädje bjuder vi in alla chalmersalumner till vårt Årsmöte, även i år virtuellt på grund av Corona-pandemin. Vi ser fram emot en och en halv timme virtuellt tillsammans med chalmersvänner från stora delar av Europa vid detta Zoom-event. För att göra det hela mer attraktivt har vi engagerat Chalmerspexets gyckeljour för ett Gyckel efter själva mötet.

Vad göra?
För att vara med måste Du registrera Dig genom följande länk:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tJwqdOuoqTIjG9cA5L2do7DAMXvP-RnxjXa-

Fyll i datafälten och tryck ”Register”, det är allt som behövs.

När vi fått Din registrering får Du ett mail med länkar och detaljer om hur Du loggar in till mötet.
Vi behöver Din registrering så fort som möjligt dock senast den 29:e sept.

Program
Vi startar upp med mingel och login 19:00, årsmötet 19:30

Har Du frågor – hör av Dig! Email: continentaleurope@avancez.se.

Bästa Chalmershälsningar
Styrelsen för CING-CE