Covid-19

[English below]

På grund av utvecklingen av Covid-19 och spridningen av Corona i världen sker det just nu förändringar i Ingenjörsföreningens program. Event och möten ställs in, skjuts på framtiden eller flyttas till digitala plattformar. Håll dig uppdaterad via vår hemsida och sociala nätverk. Eller kontakta din lokalavdelning

Styrelsen

[English]

Due to the development of Covid-19 and the spread of Corona in the world, changes are currently underway in our program. Events and meetings are canceled, postponed or moved to digital platforms. Keep up to date via our website and social networks. Or contact your local branch.

The Board of Directors