Förslag till ändringar av Jubileumsfondens stadgar

Jubileumsfonden delar årligen ut ett stipendium. Fonden är en del av Chalmers Alumni Förening, vars styrelse önskar att stipendiet ska ge fler medlemmar till föreningen och vill premiera den som arbetar för detta enligt stadgarna. Ändringarna presenterades på vårmötet och kommer röstas om på höstmötet 2021.

Här kan du läsa förslaget till ändring.

Styrelsens svar på varför ändra stadgan för Jubileumsfonden:

De nuvarandra stadgarna gör det idagsläget omöjligt att dela ut stipendier till relativt nyligen utexaminerade Chalmerister som inte valt att förlänga sitt CING-medlemsskap efter det första gratisåret, då stadgarna kräver antingen medlemsskap i Chalmers studentkår eller CING. Detta anser vi är synd, då vi under de år vi varit engagerade i stipendiet sett att det i den gruppen finns många människor som tagit, eller tar iniativ för att knyta samman Chalmerister på sätt som vi gärna velat premiera. Ofta ser vi att själva iniativet tagits under studietiden, men att det tagit ett par år för iniativet att ge ringar på vattnet eller för oss att få nys om det. Vi har även identifierat en grupp erfarna medarbetare i olika verksamheter som inser nyttan med samverkan med högskola. Det kan vara projekt, exjobb, forskningsuppdrag, innehåll i utbildningar, rekrytering , mentorskap osv. Många gånger kommer dessa initiativtagare inte från Chalmers men de gör ändå en mycket betydelsefull insats som gynnar CING, studenter , forskare och Chalmers. Genom den stadgeändring vi föreslår ser vi att det skulle bli möjligt att uppmärksamma dessa personer, och genom att erbjuda stipendievinnare CING-medlemsskap blir föreningen någon eller några inspirerande personer rikare.