Gåsamiddagen inställd!

Tyvärr var det långt färre som anmälde sig till den planerade gåsamiddagen den 16 november än vad restaurangen satt som minimiantal, varför evenemanget måste ställas in. 

Vi ser framåt mot nästa år !

Gåsmiddagen inställd pågrund av för få anmälninar
Gåsen är ledsen