Gustaf Dalén-föreläsning del 1

GD-föreläsning av Ludvig Strigeus

2021 års Gustaf Dalén-medalj tilldelades Martin Lorentzon och Ludvig Strigeus, medgrundare respektive teknisk utvecklare av Spotify. Fredagen den 29:e april kommer Ludvig hålla årets Gutaf Dalén-föreläsning i RunAn (del 1), som även sänds live via Youtube.

Ungerfärligt tidsschema 
18:30    Välkomsttal av Paul Welander, Ordförande Chalmerska Ingenjörsföreningen
18:35    Nomineringsmotivation av Christer Karlsson, Ordförande Medaljkommittén
18:45    Medaljöverlämning    
18:55    Presentation Gustaf Dalén av Göran Dalén, barnbarn till Gustaf
19:20    Presentation av Ludwig Strigeus, medaljör och Spotify
19:50    Q&A
20:00 Tacktal, Stefan Bengtsson, Rektor Chamlers Tekniska Högskola

Martin Lorentzon kommer hålla sin föreläsning fredagen 13:e maj (del 2) i Palmstedtsalen.