Gustaf Dalén-medaljör 2022

Chalmersska Ingenjörsföreningen tilldelar Lena Olving, M81 2022 års Gustaf Dalén medalj med motiveringen:

För hennes framgångsrika insatser på ledande positioner inom svensk och internationell industri, bland andra Volvo Cars, SAAB AB, Samhall, och nu senast VD och koncernchef för börsnoterade Mycronic AB. Hon har även suttit och sitter i en rad styrelser (Vestas A/S, NXP Semiconductors NV, Alfa Laval, Gunnebo, Norsk Hydro, Novozymes, Latour, Assa Abloy med flera). Under en lång och framgångsrik karriär har hon utmärkt sig genom skickligt ledarskap. Hon har rört sig mellan olika fält och organisations-nivåer i flera företag och bedrivet framsynt förändringsarbete och verksamhetsutveckling. Det har bland annat lett till dokumenterade resultat i form av kraftfull höjning av produktivitet, kvalitet och lönsamhet. 

Lena Olving är med en gedigen och lång erfarenhet inom tillverkningsindustri i global konkurrens en av de tunga industriella ledarna i svenskt näringsliv. Lena Olving har varit föregångare i att utveckla och införa olika kvalitet- och managementinstrument.  Hon har under sin långa och framgångsrika karriär upprepade gånger varit banbrytande och utövar ett modernt ledarskap, ofta i en miljö där kvinnliga ledare är sällsynta. Hennes rötter finns i fordonsindustrin där hon byggt en affärsmässig bredd genom flera olika seniora ledarbefattningar t.ex som fabrikschef i Sverige, regionschef i Asien, Kvalitetschef i koncernledningen och tillhörde dessutom ledarskiktet inom Fordkoncernen under den period Ford ägde Volvo Cars. Som ställföreträdande koncernchef och COO på Saab AB var hon i västvärlden, en av kvinnorna med högst befattning inom försvarsindustrin. Under hennes tid som VD för Mycronic AB ökade omsättningen 4 ggr, lönsamheten 30 ggr och börsvärdet 15 ggr.

Utdelningen av Gustaf Dalén medaljen skedde i samband med Chalmersska Ingenjörsföreningens vårmöte i Göteborg lördagen den 21 maj 2022.