Gustaf Dalénmedaljen tilldelas 2021

Chalmersska Ingenjörsföreningens Gustaf Dalén medalj 2021 tilldelas

Martin Lorentzon och Ludvig Strigeus

 

Chalmersska Ingenjörsföreningen tilldelar Martin Lorentzon och Ludvig Strigeus 2021 års Gustaf Dalén medalj med motiveringen:

Etablerandet och utvecklingen av företaget Spotify och dess tjänster är en förtjänstfull insats på global nivå. En produkt med enorm slagkraft och en företagskonstruktion med global positionering och konkurrenskraft.

Martin Lorentzon och Ludvig Strigeus har var för sig förtjänat Dalénmedaljen men kombinationen av de båda i förening ger extra tyngd till deras förtjänstfulla insatser. Medan Strigeus har tyngdpunkt i teknikens utveckling kompletterar Lorentzon med entreprenörskapet. Man brukar säga att innovation blir särskilt stark och framgångsrik när det kombinerar invention (teknisk uppfinning och utveckling) med entreprenörskap (företagsskapande och utveckling). En kort beskrivning av respektive medaljör följer.

Martin Lorentzon, civilingenjör från V, är en serieentreprenör. En skapelse var marknadsförings-företaget Tradedoubler. När Tradedoubler börsintroducerades sålde Lorentzon sina aktier. Delar av vinsten från försäljningen använde han till att starta musiktjänsten Spotify tillsammans med en partner.

Ludvig Strigeus är unikt framstående inom IT och programmering. Han är civilingenjör inom datateknik på Chalmers då han för sina studieresultat fick John Ericssonmedaljen. 2006 kom han till Spotify med en central roll i utvecklingen av den tekniska plattformen då han programmerade den centrala tjänsten streamingen av musik och dess Windows-gränssnitt. Den tekniska lösningen anses vara en avgörande faktor till Spotifys exceptionella framgång.

Utdelning av Gustaf Dalén medaljen sker i samband med Chalmersska Ingenjörsföreningens höstmöte i Göteborg.