Information från chalmersträff på SAAB Training Systems 21 april 2022

Den 21 april ägde den första träffen rum med Chalmerister i Jönköpingsområdet, hos SAAB Training i Huskvarna. Vi fick en presentation av SAAB koncernen, SAAB Trainings produkter och framför allt ett besök i demoavdelningen där vi fick prova på olika produkter. Mycket intressant och som jag uppfattade det uppskattat av alla deltagarna, 19 personer.

Lite kort information från företaget:

Omsättning 2021 1,5 mrd SEK men en orderingång på 4 mrd! 770 anställda varav 400 utanför Sverige (många placerade hos kunder)

Produkter och system för träning, utbildning inom armén. Genom kunskap om skjutresultat och dyl kan man förbättra utbildningen och därmed effektiviteten. Ett exempel som nämndes som man fått återkoppling på från verkligheten är träning i minletning med handburen sökare där genom att man fått upp känslan för hur nära och noggrann man behöver vara så har åtskilliga liv räddats i denna farliga verksamhet.

 Den tänkta fortsättningen är en träff per termin i form av studiebesök som denna samt någon social träff inför årets slut.

Kontaktperson: Thomas Bäuml i Jönköping, tel 070-5508927  E-post; thomas.h.bauml@outlook.com