Jubileumsstipendiater 2021

Jubileumsstipendiater 2021

 

Ellen Andréasson har under sina nästa fem år som student på Chalmers på flera sätt engagerat sig i projekt som på olika väg förenar Chalmerister. Ellen har varit med arrangerat mentorskapsprogrammet Pepp för gymnasieelever, varit studentambassadör för företag och arbetat för att utveckla kontakten mellan Chalmersstudenter och yrkesaktiva inom Ingenjörer Utan Gränser. Hennes engagemang täcker hela spannet och visar det potentiella nätverk som kan bildas, hela vägen från blivande, till nuvarande och utexaminerade Chalmerister.

Henrik Gunnerlings engagemang är en viktig bidragande faktor till att IKEAs närvaro på Chalmers har blivit allt mer tydlig och självklar. Genom att styra fokus mot studentsamverkan, i form av allt ifrån examensarbeten till deltagande i evenemang så som CHARM och Camp Vera har Henrik bidragit till att stimulera kontakt mellan Chalmers nuvarande studenter och utexaminerade alumner.