Julhälsning 2021 från Chalmers Alumni Association (CING)

In English below

Även 2021 kom att bli ett år som präglades av pandemin. Efter att utvecklingen gått åt rätt håll under stor del av året, är det i skrivande stund lite osäkert i vilken riktning utvecklingen nu går. Men vi får alla göra vad vi kan för att hålla pandemin nere.

Trots pandemin, har året ändå innehållit ett antal aktiviteter, ofta digitala sådana, men även blandade fysiska och digitala. De vanligaste aktiviteterna har varit seminarier, företagsbesök, afterwork och mycket mer. Middagar har även hållits i digitalt format.

Tillsammans med LA Väst kunde vi genomföra årets höstmöte fysiskt, till stor glädje för många alumner som inte träffats på länge. Dagen innehöll, förutom de båda stämmorna, intressanta föreläsningar, spex samt middag. Till de båda stämmorna kunde man även delta digitalt.

Vi hoppas verkligen att under 2022 kunna mötas mycket mera fysiskt, men om omständigheterna inte tillåter detta, har vi numera vanan och verktygen att kunna mötas digitalt. Chalmerska Ingenjörsföreningen är nu mera digital än någonsin.

Vi riktar ett extra varmt tack till alla våra lokalavdelningar för ert engagemang som gör att vi chalmersalumner kan mötas i många olika aktiviteter. Det är framför allt i de olika lokalavdelningarna som mötet mellan alla alumner sker.

Vi vill även passa på att tacka Thomas Olsson som nu lämnar styrelsen efter sex år och mycket värdefulla insatser för Chalmersska Ingenjörsföreningen.

På vår hemsida och i sociala medier hittar ni den senaste information på vad som är på gång. Under 2022 kommer vi arbeta för att kunna erbjuda än mer till våra medlemmar. Under 2021 har Entreprenörsklubben Avancez samt Ledarskapsnätverket Avancez etablerat sig på ett lovande sätt. En ytterligare nyhet är Hållbarhetsnätverket, som hade sin första sammankomst i november.

Ganska nytt, är att nu kan man via en länk i vår hemsidan (https://avancez.se/om-oss/shop), komma till Chalmers Store Webshop och som CING-medlem handla med 15 % rabatt. Rabatten är tom 20220531 och uppge Cing som rabattkod i kassan och gäller för Chalmers profilvaror, (presentartiklar) samt presentböcker. Och endast online!

God Jul och Gott nytt år önskar
Chalmersska Ingenjörsföreningen

---------------------------------------

Christmas greetings

Even 2021 has been characterized by the pandemic. During a period of time, development of the pandemic went in the right direction. However, for the time being, the development is not moving the right way. Now we all need to take the correct measures to keep the infection down.

Even with the ongoing pandemic, we have conducted a number of activities, many of them digital ones. Most frequent activities have been seminars, company visits and after work. In som cases, digital dinners have also taken place.

Together with the local branch West we were able to conduct the annual fall meeting physically. This was highly apreciated by all allumni, where many of them hadn’t met for a long period of time. In addition to the formal sessions, there were also very interesting seminars, entertainment and a dinner in the evening. During the formal meetings, it was also possible to participate online.

We really hope that 2022 will be a year with a big number o physiclal meetings. But if that shows not being possible, we now have the skills to meet online. The Alumni Association is now more digitalized than ever.

We would like to take the oportunity to thank all our local branches for your dedication and efforts to enable and arrange different kind of meetings and activities among all alumni. It is mainly within the local branches, where the alumni meet.

We would also thank Thomas Olsson for his very valuable contributions to the Chalmers Alumni Associaton during his 6 years in the board.

Please check our website and social media to keep up to date what´s going on. In 2022 we will continue our efforts to offer interesting in valuable events.

Merry Christmas and a Happy New Year
Chalmers Alumni Association (CING)