Med ønske om en strålende fin vår!

God vinter! Endelig ble det vinter med all den snøen vi ikke fikk forrige sesong. Når dette leses er generalforsamling avholdt med qu­ iz­aften og nytt styre er valgt (22. mars). Dette publiseres i neste Avancons og på vår Facebook­side.

Av arrangementer ellers hadde vi den tradisjonelle gløgg­kvelden før avmarsj til Egon for den enda mer tra­ disjonelle After Work som vi nå har hatt i over 10 år.

Vi har ett familie/faglig arrangement på planleg­gingsstadiet, en teknikk­historievandring langs Akerselven som avsluttes på et familievennlig spisested
omtrent der elven går inn i en kulvert. Det skal være mulig å trille barnevogn på denne utflukten.Tentativt tidspunkt er sent i april.

6. juni blir det den tradisjonelle sommerfes­ten, sentrumsnære lokaler er bestilt, mer informasjon kommer etter hvert som egen utsendelse.

After Work for våren arrangeres på disse datoene: 11/4, 9/5, 13/6, 12/9, 10/10, 14/11 og 12/12. After Work tar pause i juli og august som vanlig. AW er alltid kl 1800 på restaurant Egon på Karl Johansgt i Oslo. I hele den tiden vi har arrangert AW har aldri noen blitt kansellert, så selv om du ikke alltid mottar en epost om AW, blir den holdt på dato som listet over. Alle AW annonseres også som Facebook event internt på CING Norges Face­ book side, https://www.facebook.com/ groups/261980950559801/ eller søk på CING Norge.

Vi anmoder ellers alle norske Chalmerister om å holde oss oppdatert på sin foretrukne epostadresse for henvendelser fra CING. Vi oppdaterer vår liste rutinemessig et par ganger i året samt sletter/retter feil når vi får en eksplisitt henvendelse, men vi har ingen rutine på å lete opp korrekt epostad­ resse når vi får epost i retur.

Med ønske om en strålende fin vår!

Tor Kristian Hånde, F83