Medlemsavgiften och Katalog för 2023

På föreningens höstmöte beslutades att medlemsavgiften för 2023 skulle höjas. Ny avgift är:

  • Medlemsavgiften för 2023 är 360 kr.
  • För de som är födda 1946 eller tidigare är det 180 kr.

Om man bor utomlands och önskar tidningen Avançons i brevlådan så är portoavgiften 150 kr

Önskar du beställa Katalog för 2023, se länk

OBSERVERA! i Avancons nr 4 står det att ALLA i Katalog kommer att ha födelsedata. Detta stämmer inte utan bara medlemmar i Chalmersska Ingenjörsföreningen har födelsedata.