Nominera till Gustaf Dalénmedaljen 2020.

Till minne av Chalmeristen, uppfinnaren och nobelpristagaren Gustaf Dalén delas Gustaf Dalénmedaljen ut till personer som har avlagt examina vid Chalmers och som har genomfört förtjänstfull verksamhet som bygger på Chalmers kompetensområden och som spänner från teknikens matematiska och naturvetenskapliga grunder via ingenjörstekniken till teknikens industriella och samhälleliga förverkligande.

Kom in med förslag till årets nomineringar av Gustaf Dalénmedaljen 2020.
Sista dag att inkomma med förslag är den 31 oktober 2019.
Använd denna PDF som mall  för att lämna ditt förslag.

Nomineringen skickas till avancez@cing.se

Alternativt via post till
Inger Berntsson
Chalmersska Ingenjörsföreningen
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Medaljkommittén består av Christer Karlsson (ordf.), Claes niklasson (sekr.), Marianne Dicander Alexandersson, Per Delsing och Mats Bergh. Har Du några frågor ring gärna sekreteraren i kommittén Claes Niklasson (0731 57 46 90) eller skriv ett e-brev till claesn@chalmers.se