Nominera till Jubileumsstipendiet 2020

Vem har gjort något speciellt för att stärka kontakten mellan Chalmers teknologer och alumner under året?

Nominera en person eller grupp som främjat Chalmersandan och ge dem chans att vinna ett stipendium på 10 000:- från CINGs jubileumsfond! Ha framförhållning och maila din nominering till jubileumsfond@cing.chalmers.se innan 1 april 2020.

OBS vinnare måste vara medlem i Chalmers Studentkår eller CING. 

Tidigare stipendiater har arbetat med allt från mentorskap och utveckling av friluftsområdet i Härryda till intresseföreningar där unga och seniora kan mötas. Är du nyfiken på vem som vunnit? Kolla här: https://avancez.se/om-oss/jubileumsfond