Pernilla Wittung Stafshede K92/K96 mottog Gustaf Dalén medaljen

Pernilla Wittung Stafshede K92/K96 mottag under högtidliga former 2019 års Gustaf Dalén medalj på föreningens stora Vårfest.

Medaljkommittens motivering: Pernilla Wittung Stafshede intresserade sig tidigt för ovanliga fysikaliska fenomen och deras biologiska betydelse. Efter en lysande teknisk doktors-examen på en artificiell nukleinsyra¬molekyl, gjorde hon en postdoc i USA, där hon också senare fick tjänst som professor, först vid Tulane University, sedan vid Rice University. Efter detta blev hon rekryterad till en professur vid Umeå Universitet och sedan slutit cirkeln med en återkomst till Chalmers. Läs mer här.