Senior(Alumn)phadderprojektet fortsätter på Elektro och Medicinteknik

I skrivande stund vet vi inte hur årets mottagning för de nya teknologerna kommer att se ut. Men vi vet att teknologerna på Elektroteknik och Medicinteknik vill fortsätta att involvera oss alumner i mottagningen som seniorphaddrar och att behovet av kontakt med alumner är större än någonsin.

Vi behöver alltså din hjälp för att stödja årets nollan
på Elektroteknik och Medicinteknik, i en roll som seniorphadder.

Vad förväntas av dig? Du tilldelas en phaddergrupp och träffar ordinarie phaddrar och nollan, första gången någon gång under nollperioden. Sedan stämmer du av läget med dina kontakter ett par gånger under höstterminen. Under denna tid uppmanas också nollan och sedermera nymble att ta kontakt med dig via något medium som passar er (t.ex. irl, mail, telefon).

Vad får jag ut av detta? Du får en introduktion till att vara seniorphadder. Du får en fortsatt kontakt med livet på Chalmers och många nya chalmerskontakter. Men viktigast av allt är att du hjälper en ny chalmerist!

För flera av de nyantagna teknologerna som börjar sin utbildning i höst, vet vi att studierna på Chalmers kan kännas utmanande efter en tid. Många frågor kommer upp som man vill ha svar på. Ditt bidrag är i rollen som alumn, med alla dina erfarenheter från din tid på Chalmers och det du hunnit med i arbetslivet. Så med din hjälp ökar chanserna att årets nya teknologer hittar rätt i studierna från början.

Vi söker främst dig som har studerat Elektroteknik eller arbetar med Medicinteknik och har examen från 2010 eller senare, men alla alumner som vill dela med sig och stötta teknologerna är välkomna att lämna in sin intresseanmälan.

Så anmäl ditt intresse genom denna länk, så kontaktar vi dig och berättar mer om möjligheter och förväntningar i detta viktiga projekt.

Din insats är efterfrågad och uppskattad, så ge det en chans!

Har du några frågor så kontakta:
Staffan Mossberg på 0730-560700 eller via staffan@mossberg.me

Bästa hälsningar Chalmersska Ingenjörsföreningen och E0K
/gm
Staffan Mossberg, Lokalavdelning Väst och
Alice Thornander, Phadderchef E0K