Senior(Alum)phadderprojektet fortsätter på Elektro

[To be a part of this project you need to speak Swedish]

Gensvaret har varit stort, men vi har fortfarande plats för ett par senior(alum)phaddrar. Extra intresserade är vi av dig som läst en master i medicinteknik även om du inte har en grundutbildning från elektro

I skrivande stund vet vi inte hur årets mottagning för de nya teknologerna kommer att se ut. Men vi vet att teknologerna på Elektroteknik vill fortsätta att involvera oss alumner i mottagningen som seniorphaddrar och att behovet av kontakt med alumner kan vara större än någonsin. Nytt för i år är även att teknologsektionen för Elektro utökas men en ny utbildning i Medicinteknik.

Vi behöver alltså din hjälp för att stödja årets nymble på Elektroteknik och Medicinteknik, i en roll som seniorphadder.
Vad förväntas av dig? Du tilldelas en phaddergrupp och är med och träffar ordinarie phaddrar och nymble någon gång under hösten. Sedan stämmer du av läget med dina kontakter ett par gånger under höstterminen. Under denna tid uppmanas också nymble att ta kontakt med dig via något medium som passar (irl, mail, telefon).
Vad får jag ut av detta? Du får en i introduktion till att vara seniorphadder. Du får en fortsatt kontakt med livet på Chalmers och många nya chalmerskontakter. Men viktigast av allt är att du hjälper en medmänniska!

Så anmäl ditt intresse genom denna länk, så kontaktar vi dig och berättar mer om möjligheter och förväntningar i detta viktiga projekt.

För flera av de nyantagna teknologerna som börjar sin utbildning i höst, vet vi att studierna på Chalmers kan kännas utmanande efter en tid. Många frågor kommer upp som man vill ha svar på. Ditt bidrag är i rollen som alumn, med alla dina erfarenheter från din tid på Chalmers och det du hunnit med i arbetslivet. Så med din hjälp ökar chanserna att årets nymble hittar rätt i studierna från början.

Vi är just nu en grupp på ca 10 seniorphaddrar men behöver bli lika många till. Vi vill att du är en av dessa seniorphaddrar, så anmäl ditt intresse via länken ovan!
Din insats är efterfrågad och uppskattad, så ge det en chans!

Har du några frågor kontakta Arne Billestedt på 0761-113740 eller via arne.billestedt@gmail.com

Bästa hälsningar Chalmersska Ingenjörsföreningen och Elektroteknologsektionen
/gm
Arne Billestedt, Lokalavdelning Väst
Karin Glader moderföreningen och
Felix Bratt Phadderchef E0k.