Skåneavdelningen besökte Carlsberg

Den 21:a maj samlades 26 Chalmerister på Carlsberg Bryggeri i Köpenhamn för att under värdskap av Carl Malina bekant oss med det känd bryggeriet. Carl har sin bakgrund från Chalmers med civilingenjörsexamen, BT16, och doktorsexamen 2021. Besöket inleddes med att Carl berättade om sin forskning om jäst mm. Därefter smörrebrödlunch i ett av de gamla laboratorierna. Lunchen följdes av kort rundvandring till elefantporten och Home of Carlsberg. Utställningen Home of
Carlsberg berättar om Carlsbergs historia och om fonderna mm. Ca. 35 % av vinsten avsetts till konst, kultur och forskning. Efter rundvandring bjöds vi på en öl och fick tillfälle att bekanta oss med Carlsbergs egna bryggarkampar. Dagen avlsutades med ölprovning långt ner i bryggeriets källare.

Boo Gaverus A80.