Skåneavdelningen i Helsingör april 2024

I mitten av april 2024 embarkerade ett tjugotal Chalmerister en buss i Malmö (några hade stigit på redan i Helsingborg) för färd via Öresundsbron till Helsingör och Danmarks Tekniske Museum. DTM är ett museum som speglar den teknologiska utvecklingen under de senast 150 åren. Vi fick en guidad rundvandring samt egna studier. Efter besöket på DTM gick bussfärden vidare till M/S Museet for Søfart. Sjöfartsmuseet är inrymt vid den gamla torrdockan vid hamnen. Här berättas Danmarks historia som en av världens främsta sjöfartsnationer och museet visar upp historien om Helsingörs betydelse för den danska sjöfarten från medeltiden fram till idag.

Besöket inleddes med smörrebrödlunch i museets café. Därpå följde en guidad rundvandring
och enskilda studier innan hemresan.
 
Boo Gaverus A80.