Stampa Takten Pojkar - Chalmers Manskör & Göta Par Bricoles Sångkör

Stampa takten pojkar - Chalmers Manskör & Göta Par Bricoles Sångkör

 

Tid: 2019-05-19 16:00 - 17:00

Plats: Aulan i Göteborgs universitets huvudbyggnad, Universitetsplatsen 1, Göteborg

 

Den 19 maj bjuder Chalmers Manskör och Göta Par Bricoles Sångkör in till en gemensam vårkonsert i Göteborgs universitets aula. Körerna leds av dirigenterna Mathias Harms och Anders Ottosson. På konserten kommer manskörerna framföra Ett Bondbröllop, Domaredansen, Gott ist mein Hirt, svenska klassiska vårsånger och många fler. Tillsammans stampar vi takten med vårens ankomst. Välkomna!

 

För mer information och biljettköp:

Chalmers Sångkörs hemsida

Facebook

------------------------

 

Med vänliga hälsningar,

Johan Hyrefeldt

Konsertmästare, Chalmers Manskör