Teknisk information inför Vårmötet

Mötet kommer hållas nu på onsdag 27 maj, 18:30.
Vi uppmanar våra medlemmar att primärt delta digitalt men det  finns ävenen begränsad möjlighet att delta från en lokal på Chalmers.

Digitalt deltagande
Vi kommer att använda en tjänst som heter Zoom för att ansluta till mötet. Zoom är en så kallad videokonferenslösning som man kan koppla upp till mötet med en app för Windows, Mac, iPhone, Android eller iPad.

Deltagande på plats
Det finns en möjligt att delta på plats på Chalmers men i ett separat rum. Meddela gärna till event@cing.se om du tänker utnyttja den möjligheten.För att delta på plats ber vi dig anlända senast 18:20.

För att få tillgång till länk till mötet och all praktisk information om hur det går till måste du anmäla dig på denna länk senast den 27e maj kl 18.

Alla som anmält sig har nu fått en e-post med information för deltagande och uppkoppling. Har du inte fått informationen kontakta oss på event@cing.se.

Underlag till årsmötet finns publiceras här.