Vårmöte 2019 i Kalmar

Vårmöte i Kalmar 6 april 2019!

Vårmötet var i Kalmar den 6 april med mottot Kalmarunionen 2,0.

Det blev studiebesök till Linnéuniversitetets splitt nya lokaler med guidning.

Skanska berättade om byggprocessen och de krav och förutsättningar som gällde för detta byggprojekt i delar av Kalmars hamnområde. Inte bara universitetet kommer att verka i fastigheten utan också E-hälsan kommer att ha verksamhet där. Den presenterades av vår medlem David Skullered, E95, som till vardags arbetar på E-hälsan.

Vi övernattade och festade på entralt belägna Stadshotellet.