Vi satsar på entreprenörskap tillsammans med Entrepreneurship. By Chalmers

Är du intresserad av entreprenörskap? Vill du kanske bidra med din erfarenhet eller lära nytt och knyta kontakter?

Vi håller på att starta upp en intressegrupp inom entreprenörskap inom CING, och alla intresserade är välkomna att anmäla sig. 

Bakgrund
Under våren har vi fångat att det finns intresse från två håll, dels från alumner och dels från Chalmers - det är denna spännande möjlighet vi vill bygga vidare på. 

Vi har tagit initial kontakt med några intresserade alumner och känner att det finns mycket energi runt detta ämne. Det handlar både om personer som gärna delar med sig av egna erfarenheter, men också personer som skulle vilja komma närmre entreprenörskapsområdet, som kanske har en idé de vill utforska eller bara har ett generellt intresse för området.

Chalmers har nyligen uttalat en ambition, som säger ”Vår vision är enkel: Vi vill vara bäst i världen bland entreprenöriella universitet.” Som en del av detta har de bildat ”Entrepreneurship by Chalmers” (EbC), ett paraply under vilket de samlar alla entreprenörskapssatsningar. Vi har haft flera möten med EbC och de ser ett stort värde i att samarbeta med oss alumner.

Idé om Entreprenörsklubben Avancez
Entreprenörsklubben skapar en intressegrupp inom CING som får riktade utskick, inbjudningar och förfrågningar för att kunna ta del av inspiration, knyta kontakter och bidra till Chalmers entreprenörskapssatsning.

Aktuellt område där Chalmers skulle uppskatta ett samarbete med Chalmersska Ingenjörsföreningen

Chalmers School of Entrepreneurship (CSE) är redan i höst i behov av personer som kan agera bollplank till de projekt/ bolag som drivs av studenterna. Det gäller
-    Genom att vara Mentor/coach under projekttiden (längre om man vill)
-    Genom att agera rådgivare vid bransch-/områdesspecifika frågor
-    Genom att ge coaching vid specifika tillfällen såsom pitchträning

Om du är intresserad av att vara bollplank till CSE, vänligen anmäl ditt intresse omgående nedan, senast 15 september.

Om du är intresserad av att vara med i Entreprenörsklubben Avancez gör så här

Klicka på följande länk och fyll i ett google forms formulär. Det tar bara ett par minuter, du får ange
-    Kontaktuppgifter
-    Intresse för mailutskick, fysiska träffar, att vara bollplank till Entreprenörsskolan mm
-    Kort om ditt intresse för Entreprenörsklubben, vad du vill bidra med/ få ut

Vi hörs väl!?

Gunilla Jalbin, CING moderföreningen & Arne Billestedt, CING Väst