Rickard Wilson Sällskapet extra årsmöte

Chalmerister med intrisisk humor inbjudes att delta. 
Lördagen 27 maj kl 11 i Kårhuset (Troligen Åkerman-salen)

Det ska (förhoppningsvis) delas ut stipendium och styrelse ska väljas.
Tokiga idéer ska lämna den tomma mängden och kvantifieras.

Bonyoung, i fatilär anda!

Svante Bergö, Primus Fatilaris