Senior Emil

Årets första första tisdagen i månaden möte. Programmet presenteras några veckor innan mötet.

Hjärtligt Välkomna