Senior-Emil

"Giftormar och andra letala tillstymmelser"                        


Månadsmöte tisdagen den 2 maj med mingelstart 17:45
Mer hemska detaljer uppenbaras snart.