Senior-Emil om att ta fram näringsrik mat för barn i Afrika

Professor och tidigare inspextor Ulf Svanberg kommer att berätta om sitt omfattande samarbete med Universitet och Livsmedelsinstitut i Afrikanska länder i avsikt att ge barn en näringsrik start i livet.
Ulf har lovat att krydda sin framställning med in situ tillagad majsvälling för barn förstärkt med ”power flour”
med smakutgåvor till åhörarna!
Välkomna till en ovanligt näringsrik och smakfull tillställning å Wijkanderska!  /  Svante