Senior Emil Online

Tisdagen den 3 November kl 17 (Obs tid) kommer att handla om pandemiers matematik
och närliggande områden.

Närmare presentation i slutet av September.